+90 534 376 27 96
·
avoguzgulsen@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET
SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN YETKİ ALANI
DEĞERLENDİRMESİ

Öz
16 Nisan 2017’de gerçekleşen referandum ile birlikte Türkiye kendine özgü ( sui generis ) bir sisteme geçmiştir. Bu sistem kendisiyle beraber 1982 Anayasasında birçok değişiklik meydana getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de önceden mevcut bulunmakla beraber içinde bu kadar salahiyeti barındırmayan cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. 1982 Anayasasının ilk halinde de mevcut olan bu kararnamelerinin yetkisi şimdikine kıyasla çok sınırlıydı. Normlar hiyerarşisinde önemli yer tutan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini bizde bu makalemizde ele alıp, kendine özgü düzenleme alanı olup olmadığını, düzenlemesinin yasak olduğu alanların bulunup bulunmadığı, yasamanın devredilemezliği ilkesiyle arasındaki bağlantısı gibi hususları, hülasa cumhurbaşkanı kararnamelerinin yetki alanlarını inceleceğiz.

Share this content:

Related Posts

Leave a Reply

× Av. Oğuz Gülşen'e mesaj.